dimarts, 8 de juliol del 2008

Projecte d'urbanització de Vallpineda

El període d'al·legacions al Projecte d'Urbanització de Vallpineda finalitza el 27 de juliol de 2008. Es va aprovar inicialment per Junta de Govern l'11 de juny. S'ha publicat al BOP el dia 26 de juny de 2008. I la documentació es pot consultar a les dependències de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori, demanant hora prèviament al telèfon 93 680 37 33.