diumenge, 15 de juny del 2008

Cap poble es salva de l'especulació

La plataforma Salvem Oliveretres denuncia:

El Barça compra 27’8 ha. de terreny naturals protegits a la zona deltaica de Viladecans

Els terrenys estan dins la Xarxa Natura 2000, una protecció que representa la iniciativa més important de la Unió Europea en política de conservació.

El Futbol club Barcelona ha anunciat la compra de 27’9 ha. D’uns terrenys situats a tocar de la reserva del remolar de Viladecans, els quals son qualificats segons el PGM com a 7-c, equipaments metropolitans, però preservats com xarxa natura 2000, per la seva proximitat a la reserva natural del Remolar, així doncs no es pot fer en ells cap intervenció urbanística.

Xarxa Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals protegits que representa la iniciativa més important de la Unió Europea en política de conservació.

El seu objectiu és la conservació de la biodiversitat, bé que de forma compatible amb el manteniment de l’activitat humana que es desenvolupa en aquests espais.

A Catalunya, la xarxa comporta la conservació de més del 25% del territori, i s’integra al sistema d’espais naturals protegits.

La xarxa Natura 2000 representa, doncs, l’aportació catalana a la salvaguarda de la biodiversitat europea.

Així doncs, com és possible que un club esportiu, com el Barça, es gasti 18 milions d’euros, en uns terrenys on no hi pot fer cap intervenció urbanística?

En la pàgina web del Barça diu textualment “Aquesta operació enforteix el patrimoni immobiliari de l’entitat i és fruit d’un procés que es va iniciar el primer semestre de l’any passat, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Viladecans.”

L’Ajuntament de Viladecans ha col·laborat en aquesta operació immobiliària, doncs des de fa anys, ja volia realitzar en aquests mateixos terrenys, amb la promoció conjunta amb l’empresa Golf de Viladecans, realitzar un camp de golf. cosa que gràcies a l’oposició ciutadana, la generalitat el va revocar. L’ajuntament va tenir que tornar els terrenys expropiats i Golf de Viladecans fins ara no ha acabat de vendre els seus terrenys al Barça.

Actualment l’ajuntament te un projecte a la zona deltaica, encara no desenvolupat, anomenat “Pla delta”, on en un total de 2.270.098 m2, vol desenvolupar tot un complex on hi tenen cabuda instal·lacions esportives, recreatives, docents, hoteleres, restauració, cultural, oficines, sanitari no hospitalari, assistencial. Sense comptar amb l’obertura de la platja.

Per tant tot sembla indicar que l’ajuntament ha fet de mitjancer entre l’empresa Golf de Viladecans i el Barça per no ser quines intencions, potser per pal·liar compromisos no acomplerts amb Golf Viladecans, o l’ajuntament de Viladecans ha estat mirant d’aconseguir la sessió dels terrenys que històricament encara te el Barça en la zona dels reguerons, on hi ha un aiguamoll, i per part del Barça potser vol fer servir els terrenys com a peça de canvi per que els hi deixin augmentar la edificabilitat en la urbanització del Miniestadi, com va insinuar ahir el diari Avui. Si aquest fos el cas, no te cap mana de sentit perquè el Barça ha comprat uns terrenys 'no urbanitzables' i per tant no té cap dret d’edificabilitat per canviar cap cromo.

En definitiva tot un misteri especulatiu.

Plataforma Salvem Oliveretes

Article publicat a la Directa sobre el tema