dissabte, 23 de maig del 2009

La proposta de Parc Natural encara pendent d'aprovació és insuficient i no garantirà la supervivència dels ecosistemes de Collserola

El diumenge 24 de maig es celebrarà el Dia Europeu dels Parcs Naturals i Collserola continua sense assolir l'anunciat grau de protecció.

La Plataforma cívica per a la defensa de Collserola (PCDC) fa 10 anys que en reclama la protecció, i tot i que al 2005 el govern de la Generalitat es va comprometre a declarar la figura de Parc Natural, encara no ha complert i ha anat deixant que es continuïn desenvolupant plans urbanístics i infraestructures.

Continuem reclamant que la Generalitat aturi qualsevol desenvolupament urbanístic i d'infraestructures dins l'actual Parc, delimitat pel Pla especial de protecció i ordenació de la Serra de Collserola (PEPCo), per evitar més dany a la natura.
També caldria destinar recursos per aplicar polítiques de deconstrucció de sectors naturals urbanitzats al·legal o il·legalment, que els ajuntaments han permès fent la vista grossa.

Quant a la futura declaració de Parc Natural:

Segons diversos ecòlegs i biòlegs* consultats per la PCDC el Parc Natural proposat no garanteix la supervivència dels ecosistemes a mig termini, atès arriba molt tard quan la majoria d'ajuntaments ja ha desenvolupat urbanísticament les seves reserves de sòl edificables opcionals pel PGM de 1976 encara vigent. La serra està pràcticament aïllada i envoltada de grans vials i un urbanisme impermeable. El Pla Territorial Metropolità aprovat inicialment avui encara reserva més vials i infraestructures que de desenvolupar-se fragmentaran la Serra, perjudicant greument diversos ecosistemes de Collserola.

La Mida del Parc de Collserola disminuirà, atès no es protegeix tota la superfície de l'actual Pla especial de protecció i ordenació de la Serra de Collserola (PEPCo). El que és positiu, tot i que insuficient, és que augmenten les zones protegides i per fi hi haurà les vitals reserves d'especial protecció com la Font groga i la Rierada.

D'altra banda considerem que No te cap sentit declarar Collserola Parc Natural, si no es garanteix:

1. Que no s'hi construirà ni ampliarà cap més vial que travessi i fragmenti els ecosistemes de la serra (Vial de Cornisa, Túnel d'Horta, Túnel Central, etc.)

2. La connectivitat de Collserola amb els espais naturals limítrofs (Serralada de Marina, Via Verda-Serra de Sant Llorenç del Munt, Parc Agrari del Baix Llobregat).

3. La naturalització dels sectors degradats per la construcció il·legal.

4. Evitar la massificació que podria degradar-lo encara més.

Finalment, la PCDC dona suport a la manifestació que es farà dimarts 26 de Maig a Sant Feliu de Llobregat per denunciar una nova proposta de modificació puntual de PGM aprovada inicialment que permuta sòl forestal per parcs i jardins, crea una nova carretera travessant els boscos del torrent del Duc, destrueix el connector biològic desenvolupant nou sòl industrial, etc. + info

* Vídeo divulgatiu amb les opinions de biòlegs i parlamentaris sobre el futur de Collserola.