dijous, 9 d’abril del 2009

Un any fent estudis

Després d’un any de denunciar el lamentable estat dels voltants del camp de tir de Molins, tot segueix igual. Des de l’Ajuntament se’ns va dir que abans de començar les tasques de neteja havien de fer un estudi per determinar l’abast dels residus i la manera de fer la neteja ja que la presència de plom fa que s’hagin de prendre precaucions. Però aquest estudi encara no s’ha fet i tot i que el consistori reconeix que els cartutxos són fàcils de recollir (i no cal estudi) segueixen sense ser retirats.

Les prioritats del consistori no sabem quines són però el medi ambient no.